Adobo Chronicles’ Exclusive Interview With Maria Ressa. In Tagalog

MANILA, Philippines (The Adobo Chronicles, Manila Bureau) – Rappler CEO Maria Ressa has been making the rounds of the international news media circuit giving interviews left and right, but for the very first time, she agreed to sit down with The Adobo Chronicles for a one-on-one, no-holds-barred interview. In Tagalog.

Here’s a transcript of that interview:

AC: Bakit mo nasabing patay ang demokrasya sa Pilipinas?

Ressa: Well, it’s very obvious that…

AC: Tagalog po.

Ressa: Ay, sorry. Mula noong umupow si Dutertey bilang President,  wala nang Freedom of the Press. Ano ba sa Tagalog ang Freedom of the Press?

AC: Sa konteksto ng Rappler? “Kalayaan sa Tsismis.”

Ressa: Salamat. Yes, wala nang Kalayaan sa Tsismis.  In addition… ano ba sa Tagalog ang “weaponize?”

AC: Ginagawang sandata.

Ressa: Salamat. Ginagawang sandata ng government ang batas upang i-silence and Rappler.

AC: Paano mo  nasabi yan? Eh, hindi naman sinara ng pamahalaan ang Rappler, di ba?

Ressa: Uh-oh, pero kung anu-anong case ang fi-nile nila laban sa akin.

AC: Kagaya ng?

Ressa: Ano ba ang “tax evasion” sa Tagalog?

AC: Pag-iwas sa pagbayad ng buwis.

Ressa:  Iyon! And, ano ba sa Tagalog ang “violation of the Constitution?”

AC: Paglabag sa Saligang Batas.

Ressa: Eksaktamento! Tapos, meron pang cyber libel. Paano sabihin yon sa Tagalog?

AC: Sinungaling.

Ressa: Puwede ba, mag-meryenda na lang tayo?

AC: Careful… oh, sorry, ingat, baka kasuhan ka ni Leni Robredo.

Ressa: For what?

AC: Ano ba ang Tagalog ng “plagiarism?”

(END OF INTERVIEW)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.