THE TWO-MINUTE SONA THAT PRESIDENT AQUINO NEVER DELIVERED

imageMANILA, Philippines (The Adobo Chronicles® ) –  Now it can be told. President NoyNoy Aquino had two separate drafts of his last State of the Nation Address (SONA).  One was the two-hours and ten minute-speech he ended up delivering; the other was a short and sweet two-minute speech.

Apparently, Aquino chickened out on the two-minute speech at the last moment.

Today, Malanañang released to the press a copy of the undelivered two-minute speech after the presidential palace was pressured on the issue of Freedom of Information (FOI).

Here’s the full text:

Sa inyong lahat na aking mga boss, magandang gabi po. It na po ang aking huling SONA, kaya gagawin ko pong maikli at matamis (short and sweet).

Wala pong dapat sisihin sa mga problema ng bayan at mamamayan sa panahon ng aking administrasyon kundi ako at tanging ako lamang. Humihingi ako ng tawad kay Ginang Gloria Macapagal Arroyo sa mga paratang at paninisi na aking binigkas sa aking mga nakaraang SONA.

Sapagka’t ako po ay tao lamang na sadyang maraming pagkakamali tulad ng lahat sa atin.

Makakaasa po kayo na ginawa ko lahat ng aking makakaya upang tahakin ang matuwid na daan, subalit sa totoong buhay, wala naman talagang daang matuwid, patungo man sa Baguio o sa mga pook sa Mindanao.

Ipagdasal na lang po natin ang ikauulad ng ating Inang Bayan.

Sana, mas maging masuerte ang p*tang in*ng Mar Roxas na yan sa pagtahak sa liku-likong daan ng ating mahal na bayan.

Muli, tanggapin ninyo ang aking paghingi ng tawad.

Magandang gabi po at God Bless!

(For an English translation of the speech, select all, copy then paste on Google Translate.)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.